نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
۲- ( ۱۱۹ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
آییژ ( ۱۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۶۲۶۸ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۲۶۸ رکورد از ۲۴۹۲۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :فرهنگ جغرافيايي ايران استان مركزي
شماره راهنما :‭DSR۶‬‭۴م ۲س ۱۳۲۸‬
پدیدآور :سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
تاریخ نشر :۱۳۲۸
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
2.
کتاب
عنوان :كليات مفاتيح الجنان
شماره راهنما :م‭BP۲۶۷/۸‬‭۸ق ۸ك ۱۳۶۰‬
پدیدآور :قمي، عباس
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
3.
کتاب
عنوان :فرهنگ جغرافيايي آباديهاي كشور جمهوري اسلامي ايران ، كاشمر
شماره راهنما :م‭DSR۶‬‭۲ك ۲س ۱۳۶۳‬
پدیدآور :سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح
تاریخ نشر :۱۳۶۹
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
4.
کتاب
عنوان :مقالات بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين
شماره راهنما :‭TN۲۶۹‬‭۴گ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
تاریخ نشر :۱۳۸۸
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
5.
کتاب
عنوان :مدل كانسار مس پورفيري
شماره راهنما :‭TN۴۴۳‬‭۵ آ ۲ ج ۱۳۹۱‬
پدیدآور :جان، ديويد ا.
تاریخ نشر :۱۳۹۱
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
6.
کتاب
عنوان :درآمدي بر
شماره راهنما :‭Q۱۸۰/۵۵‬‭۸م ۴د ۱۳۹۰‬
پدیدآور :مومن زاده، مرتضي
تاریخ نشر :۱۳۹۰
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
7.
کتاب
عنوان :ميكرو تكتونيك
شماره راهنما :‭QE۴۴۰‬‭۲پ ۹م ۱۳۸۸‬
پدیدآور :پاشير، سيس
تاریخ نشر :۱۳۸۸
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
8.
کتاب
عنوان :هاير اجوكيشن اين ايران‎Higher Education in iran
شماره راهنما :‭LA۱۳۵۳‬‭۴ه ۴آ ۱۳۸۴‬
پدیدآور :مفتون، پرويز،1322
تاریخ نشر :۳۰۰۲
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
9.
کتاب
عنوان :سلحشور نور
شماره راهنما :‭PZ۳‬‭۹ك ۸س ۱۳۹۳‬
پدیدآور :كوئيلو، پائولو، 1947
تاریخ نشر :۱۳۹۳
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
10.
کتاب
عنوان :گزارش نقشه زمين شناسي ۱
شماره راهنما :‭QE۳۶‬‭۹‮الف‬ ۵پ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :الف. صداقت، محمد اسماعيل، زمين شناسي.- ب. نيمروزي،عاطفه،ديرينه شناس.- ج. اژدري،علي، جعفريان، محمدباقر،داور.- د.صداقت، محمد اسماعيل ،GIS .- و. هيبتي، زهرا،ذبيحي،محمدرضا، كارتوگراف.- ه- هيبتي
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
11.
کتاب
عنوان :گزارش نقشه زمين شناسي ۱
شماره راهنما :‭QE۳۶‬‭۹‮الف‬ ۷آ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :الف. صبوري، جعفر، زمين شناس.
تاریخ نشر :۱۳۹۲
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
12.
کتاب
عنوان :گزارش نقشه زمين شناسي ۱
شماره راهنما :‭QE۳۶‬‭۹‮الف‬ ۳پ ۱۳۹۵‬
پدیدآور :الف. شركت آب يافت، مشاور.
تاریخ نشر :۱۳۹۵
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
13.
کتاب
عنوان :گزارش نقشه زمين شناسي ۲۵۰۰۰
شماره راهنما :‭QE۳۶‬‭۹‮الف‬ ۹ پ ۱۳۹۴‬
پدیدآور :الف. اكرمي، محمدعلي، زمين شناس ب . شجاعي كاوه، نسترن
تاریخ نشر :۱۳۹۴
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
14.
کتاب
عنوان :گزارش نقشه زمين شناسي۱
شماره راهنما :‭QE۳۶‬‭۹‮الف‬ ۸ح ۱۳۹۲‬
پدیدآور :الف. نواواجاري، شهرام، زمين شناسي.
تاریخ نشر :۱۳۹۲
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
15.
کتاب
عنوان :(لانگمن المنتري ديكشنري)
شماره راهنما :‭PE۱۶۲۸/۵‬‭۲ل ۱۳۶۶‬
تاریخ نشر :۷۸۹۱
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
16.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات اطلاعات زمين شناختي و فن آوري اطلاعات تهران ۲۷ الي ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
شماره راهنما :‭QE۱‬‭۹‮الف‬ ۳م ۱۳۹۲‬
پدیدآور :گردهمايي علوم زمين( سي و دومين: تهران: ۱۳۹۲)
تاریخ نشر :۱۳۹۲
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
17.
کتاب
عنوان :فلور ايران تيره توت (Moraceae)
شماره راهنما :م‭QK۳۷۱‬‭۴ع ۸ف ۱۳۸۵‬
پدیدآور :عزيزيان، دينا
تاریخ نشر :۱۳۸۵
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
18.
کتاب
عنوان :فهرست استاندارهاي ملي ايران ۱۳۹۳
شماره راهنما :م‭T۵۹/۲‬‭۹‮الف‬ ۶م ۱۳۹۳‬
پدیدآور :معاونت تدوين و ترويج استاندارد
تاریخ نشر :۱۳۹۳
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
19.
کتاب
عنوان :دل سنگ
شماره راهنما :‭QE۴۳۱/۲‬‭۶م ۸د ۱۳۹۲‬
پدیدآور :مطهری، زینب
تاریخ نشر :۱۳۹۲
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
20.
کتاب
عنوان :گزارش نقشه زمين شناسي ۱
شماره راهنما :‭QE۳۶‬‭۹‮الف‬ ۸ب ۱۳۹۳‬
پدیدآور :الف. مصفي، حميدرضا، زمين شناس.- ب. نعيمي، امير،حيدرزاده،قاسم، زمينشناسي ساختماني.-پ. ذوالفقاري، صديقه،غلامي، پريسا، سنگ نگار.-ج. وكيل، فاطمه، كيهاني، عبرت، توكلي، كوروش، ديرينه شناس .
تاریخ نشر :۱۳۹۳
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :سازمان زمین شناسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو