نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۲۴ رکورد از ۲۴۹۲۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
منابع جغرافیایی
عنوان :بروجرد
شماره راهنما :‭۳۱۹‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
2.
منابع جغرافیایی
عنوان :خوي
شماره راهنما :‭۳۳۵‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
3.
منابع جغرافیایی
عنوان :فريمان
شماره راهنما :‭۴۳۷‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
4.
منابع جغرافیایی
عنوان :تربت حيدريه
شماره راهنما :‭۱۲۵‮ن ز‬‬
تاریخ نشر :۱۹۹۹
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
5.
منابع جغرافیایی
عنوان :زرين
شماره راهنما :‭۱۲۸‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
6.
منابع جغرافیایی
عنوان :خضرآباد
شماره راهنما :‭۳۲۶‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
7.
منابع جغرافیایی
عنوان :پلدشت
شماره راهنما :‭۳۲۹‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
8.
منابع جغرافیایی
عنوان :‎( Report No: ۸ ، Appendix : ۱ ، Plate : ۱،۲،۳،۴،۵ ) ، Map of Minerals Meskani - Talmesi - Sebarz Locality
شماره راهنما :‭‮نقشه زش ‬۲۸‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
9.
منابع جغرافیایی
عنوان :‎( Report No: ۸ ، Appendix : ۳ ، Plate : ۱،۲،۳ ) ، Hevay Concentrate Sampling Map ; Meskani - Talmesi - Sebarz Locality
شماره راهنما :‭‮نقشه زش ‬۳۰‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
10.
منابع جغرافیایی
عنوان :بروجن
شماره راهنما :‭۲۵۶‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
11.
منابع جغرافیایی
عنوان :محمدآباد
شماره راهنما :‭۲۹۵‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
12.
منابع جغرافیایی
عنوان :كامياران
شماره راهنما :‭۳۳۲‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
13.
منابع جغرافیایی
عنوان :‎( Report No: ۵ ، Appendix : ۶ ، Plate : ۱،۲،۳ ) ، Tectonic MapForecast - Metallogenic Map ; Kuhha - ye Yakhab ، Sardar ، Kuh - e Latif
شماره راهنما :‭‮نقشه زش ‬۲۵‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
14.
منابع جغرافیایی
عنوان :جندق
شماره راهنما :‭۱‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
15.
منابع جغرافیایی
عنوان :‎( Report No: ۴ ، Appendix : ۸ ، Plate : ۳،۴،۷،۸،۱۱،۱۲ ، sheets : ۶۸۵۸-II،III ، ۶۹۵۸-II،III ، ۷۰۵۸-II،III ) ، Jandaq ، Gharb - e Jandaq ، Mesr ، Chah Zard ، Sharq - e Arusan ( ۱ ) ، Arusan
شماره راهنما :‭‮نقشه زش ‬۲۰‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
16.
منابع جغرافیایی
عنوان :‎( Report No: ۵ ، Appendix : ۳ ، Plate : ۱،۲،۳،۴ ، sheets : ۶۴۵۸ ، ۶۵۵۸ ، ۶۴۵۷ ) ، Traverse Map and Observation Locations ; Kuhha - ye Yakhab ، Sardar ، Kuh - e Latif
شماره راهنما :‭‮نقشه زش ‬۲۳‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
17.
منابع جغرافیایی
عنوان :راهنماي ۲ نقشه‌هاي زمين شناسي مهندسي ساري ،نكا، خزر آباد، زاغ مرز
شماره راهنما :‭۴۳۵‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
18.
منابع جغرافیایی
عنوان :رباط سفيد
شماره راهنما :‭۴۳۸‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
19.
منابع جغرافیایی
عنوان :بيرجند
شماره راهنما :‭۲۷۱‮ن ز‬‬
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
20.
منابع جغرافیایی
عنوان :زيوه
شماره راهنما :‭۵۴‮ن ز‬‬
تاریخ نشر :۱۹۹۶
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافيايي]
مرکز :سازمان زمین شناسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو