نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
۲- كرمان ( ۴۳ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶۵۵ رکورد از ۲۴۹۲۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :پروژه بانك اطلاعات محدودههاي معدني كشور: گزارش پاياني پروژه
شماره راهنما :‭۱۳۷۹,۴ پ,۱۰۸,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۷۹
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
2.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :رسوبات تيتونين(Tithonian ) و نئوكومين(Neocomian ) و حد فاصل ژوراسيك كرتاسه در ايران
شماره راهنما :‭۵ر,۹س,۶۵۱,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
3.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش زمين شناسي و تكتونيكي محدوده كانسار بوكسيت جاجرم با نقشه زمين شناسي منطقه در مقياس ۵۰۰۰:۱
شماره راهنما :‭۱۳۷۱,۹ب,۹‮الف‬,۳۰۷,QE‬
پدیدآور :الف. مهندسين مشاور خاك خوب
تاریخ نشر :۱۳۷۱
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
4.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :مطالعات ژئوفيزيكي توسط متد الكتريك در گرمسار و ورامين ۱۵ مهر تا ۱۵ دي ماه ۱۳۴۵
شماره راهنما :‭۱۳۴۵,۶م,۹‮الف‬,۲۶۹,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۴۵
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
5.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :سيستم اجرائي اكتشاف ( نقش دولت و بخش خصوصي در اكتشاف) دستور جلسه شوراي عالي اكتشاف
شماره راهنما :‭۹‮الف‬,۲۷۰,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۷۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
6.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :كربناتيتها
شماره راهنما :‭۴ك,۴۷۱/۱۵,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
7.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :ارگانيسم هاي مختلف در ميكرو پائوتولوژي
شماره راهنما :‭۴‮الف‬,۷۱۹,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
8.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :بررسي پيشنهاد گرديده فرانسوي B.R-G-M
شماره راهنما :‭۱۳۵۳,۵ف,۸م,۲۷۱,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۵۳
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
9.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :طرح ايجاد نهاد تحقيقاتي آموزشي و اجرائي قنات و سيستمهاي مشابه
شماره راهنما :‭۱۳۶۱,۹‮الف‬,۹‮الف‬,۱۱۵۵,GB‬
تاریخ نشر :۱۳۶۱
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
10.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :بررسي زلزله آبانماه ۵۸ در شرق ايران
شماره راهنما :‭۱۳۵۸,۲ز,۵۳۷/۲,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۵۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
11.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :دستورالعمل براي بررسي و ارزيابي طرحهاي صنعتي
شماره راهنما :‭۵د,۹‮الف‬,۱۷۱,TS‬
پدیدآور :الف. مركز بررسيهاي توسعه صنعتي و بازرگاني وزارت اقتصاد
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
12.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش ماموريت سياه كوه- عقدا
شماره راهنما :‭۱۳۴۸,۲ن,۹‮الف‬,۳۰۷,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۴۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
13.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :آتشفشان سهند و پديده هاي زيباي زمين شناسي آن
شماره راهنما :‭۱۳۸۴,۲ص,۵۲۷,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۸۴
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
14.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش پايان عمليات اكتشاف ذخيره مرمريت سياه باغين
شماره راهنما :‭۱۳۷۹,۵خ,۹‮الف‬,۹۶۷,TN‬
پدیدآور :الف. سليماني، سعيد
تاریخ نشر :۱۳۷۹
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
15.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :طرح اكتشاف تفصيلي فسفات در تشكيلات جيرود، سلطانيه و زاگرس
شماره راهنما :‭۹ج,۹‮الف‬,۹۱۴,TN‬
پدیدآور :الف. بلورچي، محمدحسين، مجري طرح
تاریخ نشر :۱۳۶۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
16.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش مطالعه مقاومت سنگهاي شمال روستاي باز حيدر (خراسان- خاورنيشابور)
شماره راهنما :‭۹پ,۲ب,۷‮الف‬,۴۵۲,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۸۱
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
17.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده چهارگوش ۱:۱۰۰۰۰۰ اردبيل
شماره راهنما :‭۴‮الف‬,۹‮الف‬,۲۷۰,TN‬
پدیدآور :الف. سازمان صنايع و معادن استان اردبيل، مجري طرح.
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
18.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :مديريت كيفيت فراگير( TQM)
شماره راهنما :‭۶م,۶۲/۱۵,HD‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
19.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :طرح حل مشكل ترافيك شهر تهران بدون ممنوعيت تردد اتومبيل هاي شخصي
شماره راهنما :‭۱۳۵۸,۴ت,۳۳۶,HF‬
تاریخ نشر :۱۳۵۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
20.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :طرح ايجاد نهاد تحقيقاتي آموزشي و اجرائي قنات و سيستمهاي مشابه
شماره راهنما :‭۱۳۶۱,۹‮الف‬,۹‮الف‬,۱۱۵۵,GB‬
تاریخ نشر :۱۳۶۱
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو