نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
۲- كرمان ( ۴۳ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶۴۴ رکورد از ۲۴۸۸۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش اكتشافات تكميلي ذخاير مس علي آباد و دره‌زرشك
شماره راهنما :‭TN۴۴۶‬‭۴گ ۹‮الف‬ ۱۳۷۶‬
تاریخ نشر :۱۳۷۶
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
2.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :پروژه بانك اطلاعات محدودههاي معدني كشور: گزارش پاياني پروژه
شماره راهنما :‭۱۳۷۹,۴ پ,۱۰۸,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۷۹
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
3.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش ملي تحقيقات زلزله كشور
شماره راهنما :‭۱۳۷۵,۹‮الف‬,۵۳۷/۲,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۷۵
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
4.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :جمع بندي و آمار كاركرد گروه مهندسي در سالهاي بعد از انقلاب
شماره راهنما :‭۸ج,۳۰۷,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۶۱
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
5.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :بازديد از طاقديس خورموج
شماره راهنما :‭۹خ,۹‮الف‬,۳۰۷,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
6.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :رسوبات تيتونين(Tithonian ) و نئوكومين(Neocomian ) و حد فاصل ژوراسيك كرتاسه در ايران
شماره راهنما :‭۵ر,۹س,۶۵۱,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
7.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :مروري بر نهشته هاي رسوبي، دگرگوني، ژئوشيمي و كاني زائي منطقه لاهيجان- پل رود
شماره راهنما :‭۱۳۷۹,۲ل,۴م,۴۷۱,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۷۹
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
8.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش زمين شناسي و تكتونيكي محدوده كانسار بوكسيت جاجرم با نقشه زمين شناسي منطقه در مقياس ۵۰۰۰:۱
شماره راهنما :‭۱۳۷۱,۹ب,۹‮الف‬,۳۰۷,QE‬
پدیدآور :الف. مهندسين مشاور خاك خوب
تاریخ نشر :۱۳۷۱
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
9.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :مطالعات ژئوفيزيكي توسط متد الكتريك در گرمسار و ورامين ۱۵ مهر تا ۱۵ دي ماه ۱۳۴۵
شماره راهنما :‭۱۳۴۵,۶م,۹‮الف‬,۲۶۹,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۴۵
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
10.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش مربوط به امكان استفاده از سيلابهاي بهاري جهت تقويت و تغذيه مصنوعي منابع آب زيرزميني دشت جهرم
شماره راهنما :‭۱۳۴۸,۹ج,۲ش,۴۰۴,TD‬
تاریخ نشر :۱۳۴۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
11.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :مطالعه چينه شناسي سنگهاي كرتاسه بالايئي- پالئوسن و ائوسن ريرين ناحيه مهي رود
شماره راهنما :‭۱۳۵۹,۶م,۲ح,۶۵۱,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۵۹
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
12.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :تجزيه و تحليل ژئوشيميايي داده هاي حاصل از حفر گمانه هاي اكتشافي در منطقه خارستان
شماره راهنما :‭۲خ,۷‮الف‬,۲۷۰,TN‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
13.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :سيستم اجرائي اكتشاف ( نقش دولت و بخش خصوصي در اكتشاف) دستور جلسه شوراي عالي اكتشاف
شماره راهنما :‭۹‮الف‬,۲۷۰,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۷۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
14.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :كربناتيتها
شماره راهنما :‭۴ك,۴۷۱/۱۵,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
15.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :ارگانيسم هاي مختلف در ميكرو پائوتولوژي
شماره راهنما :‭۴‮الف‬,۷۱۹,QE‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
16.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش تفصيلي مطالعات ژئوفيزيكي كانسار تيتانيوم قره آغاج اروميه به روش مغناطيس سنجي
شماره راهنما :‭۱۳۷۸,۴‮الف‬,۲۷۰,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۷۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
17.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :سد لار از نظر زمين شناسي و بهره برداري
شماره راهنما :‭۱۳۶۳,۲ل,۳س,۳۰۷,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۶۳
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
18.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گزارش نهائي عمليات اكتشاف پروانه اكتشاف شماره ۲۶۱۹ مورخ ۷۷/۶/۲۵ بر روي كانسارهاي
شماره راهنما :‭۱۳۷۸,۴گ,۲۷۱,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۷۸
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
19.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :مقدمه اي بر تحقيقات پتروكرافي و پترولوژي و لكانيكهاي بازيك دوران چهارم منطقه آذربايجان
شماره راهنما :‭۱۳۵۵,۷م,۲و,۴۵۲,QE‬
تاریخ نشر :۱۳۵۵
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
20.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :بررسي پيشنهاد گرديده فرانسوي B.R-G-M
شماره راهنما :‭۱۳۵۳,۵ف,۸م,۲۷۱,TN‬
تاریخ نشر :۱۳۵۳
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو