نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۲۵ رکورد از ۲۴۹۲۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :مجله فيزيك زمين و فضا
شماره راهنما :‭‮ج م ‬۶۳‬
تاریخ نشر :۱۳۹۱
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
2.
پیایند فارسی
عنوان :دنياي سنگ
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۶۴‬
تاریخ نشر :۹۲
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
3.
پیایند فارسی
عنوان :توان سازان
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۶۵‬
تاریخ نشر :۱۳۹۲
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
4.
پیایند فارسی
عنوان :فصلنامه طراحي مهندسي
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۶۶‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
5.
پیایند فارسی
عنوان :نشريه علوم دانشگاه خوارزمي
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۶۷‬
تاریخ نشر :۱۳۹۱
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
6.
پیایند فارسی
عنوان :قالب سازان
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۶۸‬
تاریخ نشر :۱۳۹۲
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
7.
پیایند فارسی
عنوان :اقتصاد ايران
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۶۹‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
8.
پیایند فارسی
عنوان :زمين شناسي نفت ايران
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۰‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
9.
پیایند فارسی
عنوان :علوم و فنون هسته اي
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۱‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
10.
پیایند فارسی
عنوان :ماهنامه صنعت ريخته گري
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۲‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
11.
پیایند فارسی
عنوان :سيمان بين المللي
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۳‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
12.
پیایند فارسی
عنوان :مهندسي متالورژي
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۴‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
13.
پیایند فارسی
عنوان :تدبير
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۵‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
14.
پیایند فارسی
عنوان :توسعه معادن
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۶‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
15.
پیایند فارسی
عنوان :مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۷‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
16.
پیایند فارسی
عنوان :علوم و فنون نقشه برداري
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۸‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
17.
پیایند فارسی
عنوان :زمين سازه
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۷۹‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
18.
پیایند فارسی
عنوان :نشريه زمين شناسي مهندسي
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۸۰‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
19.
پیایند فارسی
عنوان :فصلنامه دانش شناسي ( علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات )
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۸۱‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
20.
پیایند فارسی
عنوان :ماهنامه آهن
شماره راهنما :‭‮م ج ‬۸۲‬
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پيايند]
مرکز :سازمان زمین شناسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو